0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Communicatie

Op De Skâns wordt gewerkt met meerdere communicatiemiddelen: Website, Facebook, Parnassys ouderportaal, Parro ouderapp, schoolmail (via Parnassys) en telefoon. Hieronder volgt een beschrijving waar de verschillende communicatiemiddelen voor gebruikt worden. Om de privacy van kinderen te beschermen (AVG) wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders voor het gebruik van beeldmateriaal op diverse media.

Website (www.obsdeskans.nl)

 • Algemene informatie voor iedere bezoeker/nieuwe ouders
 • Nieuwsbrief na iedere vakantie
 • Nieuwsberichten vanuit de Facebookpagina van De Skâns

Facebook ( Obs De Skâns | Facebook)

 • Korte sfeerimpressies van activiteiten
 • Foto’s van activiteiten

Parnassys ouderportaal (https://ouders.parnassys.net)

 • Activiteiten
 • Persoonlijke gegevens
 • Resultaten van de methodetoetsen
 • Rapporten
 • Gegevens eigen groep en leerkrachten

Parro

 • Mededelingen voor alle ouders/verzorgers van school
 • Mededelingen voor de ouders/verzorgers van de eigen groep/groepen
 • Contact met de leerkracht(en), IB en directie
 • Inschrijven contactgesprekken
 • Organiseren van hulp bij activiteiten of vervoer
 • Agenda activiteiten
 • Absenties doorgeven

Telefoon 

 • Wanneer een kind om 8.45 uur nog niet op school is gearriveerd, wordt contact opgenomen
 • Contact vanuit school met dringende persoonlijke mededelingen en/of calamiteiten
 • Algemeen contact