0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Het team van De Skâns bestaat uit 5 leerkrachten, een IB-er en directeur. Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor gym, HVO en GVO en periodiek voor muziek.

De school staat open voor de ontwikkeling van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten, waardoor dit schooljaar elke groep een stagiaire als onderwijsassistente heeft.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verbonden aan een of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Sommige leerkrachten werken parttime. Het spreekt voor zich dat duo-leerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

Intern begeleider

De interne begeleiding (IB) werkt intensief samen met de directie en is medeverantwoordelijk voor de kwaliteitscultuur bij de zorg en begeleiding. Zij draagt tevens zorg voor de opbrengstenanalyse en neemt het team mee in de verschillende stappen die hierbij horen. Ze coacht waar nodig en begeleidt waar het kan. Ze is "in the lead" bij de begeleiding  van intensievere zorgtrajecten (OPP) waarbij de uitvoeringsverantwoordelijkheid in de groep bij de desbetreffende leerkracht ligt. 

 

Het team van De Skâns in 2023/2024:

Groep 1/2/3: Tamara van der Vliet, Linda Jansma

Groep 4/5a: Fellicia Hoekstra, Petra van der Vlugt, Anita Bolier

Groep 5b/6: Petra van der Vlugt, Linda Jansma

Groep 7/8: Carin Nauta, Linda Jansma

Intern begeleider: Carin Nauta

Directeur: Anita Bolier 

 

Vakleerkracht HVO: Jochum Huisman

Vakleerkracht GVO: Addy Stoker

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding: Simon Hoekstra (van TeamFRL)

Naast het geven van de speel- en gymlessen werkt hij samen met de buurtsportcoaches aan activiteiten die de gezondheid van de kinderen bevorderen. 

 

Stagiaires
Zoals op de meeste scholen komt u ze op de Skâns ook tegen: Pabo-studenten of onderwijsassistent-studenten die stage lopen. Ze draaien meestal een paar dagen per week mee in de klas om het vak van leraar in de vingers te krijgen. Maar het kan ook zijn dat stagiaires een langere tijd deel uitmaken van het team.