Onze school

Team

​​​​Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verbonden aan een of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Sommige leerkrachten werken parttime. Het spreekt voor zich dat duoleerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

Groep 1/2 Tamara van der Vliet en Teatske Rusticus

Groep 3/4 Fellicia Hoekstra

Groep 5/6 Petra van der Vlugt en Linda Jansma

Groep 7/8 Carin Nauta en Teatske Rusticus

Lesplein: Teatske Rusticus en Linda Jansma 

Schoolleider 

Liesette Duinstra is schoolleider op de Skans. 


De intern begeleider

Carin Nauta is intern begeleider. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten en bewaakt samen met het team de leerlijnen. Ook voert zij overleg met de leerkrachten en andere deskundigen om te komen tot specifieke ondersteuningsbehoeften voor de groep, subgroepen en het individuele kind.

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding


Jasper Blankert is de vakleerkracht lichamelijke opvoeding op de Skâns. Naast het geven van de speel- en gymlessen werkt hij samen met de buurtsportcoaches aan activiteiten die de gezondheid van de kinderen bevorderen. 

Vakleerkracht muziek

Hinke Jelsma is de vakleerkracht muziek op de Skans. Zij verzorgt elke dindsdag muzieklessen in groep 1 t/m 8. 

Stagiairs
Zoals op de meeste scholen komt u ze op de Skâns ook tegen: Pabo-studenten of onderwijsassistent- studenten die stage lopen. Ze draaien meestal een dag per week mee in de klas om het vak van leraar in de vingers te krijgen. Maar het kan ook zijn dat stagiaires een langere tijd deel uit maken van het team. Uiteraard bieden wij deze toekomstige leerkrachten en onderwijsasistenten de mogelijkheid bij ons het vak te leren.