Onze school

Identiteit

Identiteitsrijk Onderwijs via de Vreedzame School

De Skâns is gecertificeerd als Vreedzame School en geeft vanuit die basis identiteitsrijk onderwijs.

De Vreedzame School is een compleet programma voor groep 1 t/m 8 van basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. Een leefgemeenschap waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Op de Skâns is gekozen om dit aanbod verder aan te vullen met lessen ten aanzien van levensbeschouwing en religie. Deze lessen zijn volledig geïntegreerd in de thema's van de Vreedzame School. Kinderen leren dat de wereld bestaat uit verschillende mensen met allemaal hun eigen cultuur, leefstijl, levensbeschouwing en/of religie en maken kennis met alle gebruiken die daar bij horen.

Daarnaast krijgen de kinderen in groep 5 t/m 8, in overleg met ouders, wekelijks les in Godsdienstige Vorming en/of Humanistische Vorming door speciaal daarvoor opgeleide externe vakdocemten.


Het hart van het aanbod wordt gevormd door een lessenserie waarvan de verschillende aspecten in lessen, maar vooral ook in de dagelijkse omgang veelvuldig naar voren komen.Team, ouders en leerlingen van de Skâns hebben een tweejarig invoeringstraject gevolgd om de Vreedzame School goed te implementeren in de Skâns. 

Vanuit de Vreedzame School streven we er naar om kinderen te leren: 

Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

Constructief conflicten op te lossen

Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

Open te staan voor verschillen tussen mensen

Verschillende geloven in de wereld te kennen en weten wat dit inhoudt

Respect te hebben voor een ieders religie, levensbeschouwing of cultuur