0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Vrienden van de Skâns

Om het talent van elk kind tot zijn recht te laten komen en om het onderwijsconcept van Daltonschool de Skâns verder te versterken is extra geld nodig. Om dat te realiseren is de Stichting Vrienden van de Skâns opgericht.
Doel van de stichting Vrienden van de Skâns
De stichting vrienden van de Skâns heeft als doel om extra fondsen te werven voor de school. Dit geld gebruikt de school voor projecten, voorzieningen of activiteiten die niet passen binnen het reguliere onderwijsbudget.

Wie kan er vriend worden?
Iedereen die de ontwikkeling van de kinderen van de Skâns een warm hart toedraagt kan vriend worden. Ouders, familieleden, buurtbewoners, instellingen, ondernemers etc. 

Hoe kan ik vriend worden?
Vriend word je door een bedrag te storten op de rekening van de vrienden van de Skâns. Het te storten bedrag is een vrijwillige bijdrage. Elke euro is welkom. Idealiter ontvangen we elk jaar een bijdrage, maar wil je eenmalig schenken dan kan dat natuurlijk ook.

Wat wordt er gerealiseerd met het geld?
Samen met de leerkrachten en betrokken ouders wordt per jaar een wensenlijst opgesteld. Enkele voorbeelden van mogelijke wensen: Speciale lessen door een vakdocent of deskundige, onkosten dekken voor extra educatieve uitstapjes, Engelstalige leesboeken, materialen voor het gebruik bij onderzoekend leren en keuzewerk of klein speelmateriaal voor op het schoolplein. 

Veel gestelde vragen:

Ik draag toch al jaarlijks bij d.m.v. de ouderbijdrage?
De activiteiten van de vrienden van de Skâns staan los van de activiteiten die de oudervereniging organiseert en waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt.

Wat krijg ik als vriend van de Skâns?
Naast nog beter onderwijs voor de kinderen,  indien door u aangegeven, een naamsvermelding in onze nieuwsbrief die vijf keer per jaar uitkomt. 

Kan ik ook materiaal schenken? 
Ja dat kan indien dit een onderdeel is van onze wensenlijst of past bij het doel dat we nastreven.

Sommige projecten kosten veel geld, hoe gaan jullie dat realiseren?
Voor grote projecten sparen we langer of schrijven we meerdere fondsen aan om gelden te genereren.

Krijg ik inzicht in de uitgaven?
Jaarlijks maken we een jaarrekening op en leggen we, na kascontrole, tijdens de zakelijke ouderavond verantwoording af over de besteding van de gelden. Na realisatie van elk project doen we verslag via de reguliere nieuwsbrief van de Skâns.

Wie zitten er in het bestuur van de Stichting?
Op dit moment kent Vrienden van de Skâns drie bestuursleden: Joukje de Graaf, Liane Schimmel, Gatze Verbeek en Marjon Wever. 

Krijgen bestuursleden betaald?
De bestuursleden doen dit volledig vrijwillig, eventuele te maken onkosten worden wel vergoed. Uiteraard beperken we de onkosten tot het minimum.

Ik ben overtuigd en wil wel vriend zijn:

Leuk dat je vriend wilt zijn. Stort jouw vrijwillige bijdrage op rekeningnummer NL45RABO0363940820, t.n.v. St. Vrienden van de Skâns.

Ik wil graag nog wat meer informatie
Wil je nog meer weten of heb je vragen stuur dan een mail met naam en telefoonnummer naar info@obsdeskans.nl we contact op kunnen nemen.