0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Verkeersveilige school

De Skâns is sinds tien jaar een verkeersveilige school, waarbij iedere twee jaar wordt gecontroleerd of de school nog steeds voor het verkeersveiligheidslabel in aanmerking komt. Dit houdt in dat de school actief werkt aan de verkeersveiligheid in en rond de school. De school zorgt voor goede verkeerseducatie voor kinderen en neemt daarin naast de loop-, fiets- en autoroutes van huis naar school ook de overgang naar het voortgezet onderwijs mee.

Ieder jaar vindt er een fietscontrole plaats, zodat kinderen en ouders op de hoogte zijn van de veiligheidseisen voor fietsen en wat er eventueel aan de fiets mankeert.

Ook doen alle kinderen in de bovenbouw mee aan het theoretische en praktische verkeersexamen.

Ouders, leerkrachten en gasten wordt gevraagd actief bezig te zijn met de verkeersveiligheid rondom de school. Hiervoor zijn een aantal afspraken gemaakt:

  • KINDEREN HEBBEN TEN ALLEN TIJDE VOORRANG
  • het parkeerterrein oprijden vanaf de achterzijde van de straat
  • het parkeerterrein afrijden aan de voorkant van de straat
  • auto's van leerkrachten staan aan de buitenzijde van het parkeerterrein
  • auto's op het terrein achteruit inparkeren
  • de tút en der út zone alleen gebruiken voor het afzetten van kinderen en daarna direct doorrijden
  • alleen parkeren op de parkeerstroken
  • fietsers gebruiken de ingang naar de fietsenstalling
  • fietsen worden in de rekken geparkeerd en niet voor in/uitgang van de fietsenstalling of containerhok
  • alle gebruikers van it Byntwurk zorgen gezamenlijk dat de afspraken bij iedereen bekend zijn en blijven