0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Ouderraad (OR)

Op De Skâns is een zeer actieve Ouderraad (OR). In de OR zitten ouders en vanuit het team sluiten twee leerkrachten aan. Gedurende het jaar ondersteunt de OR het team met het organiseren van diverse activiteiten en feestelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, de feestelijke laatste schooldag.

De OR heeft vanaf 2023 haar kas overgedragen aan de directie van school i.v.m. AVG-beleid. De kas wordt beheerd met behulp van o.a. de vrijwillige ouderbijdragen. Het budget komt vooral ten goede aan de leerlingen in de vorm van het financieel mogelijk maken van activiteiten op school.

De huidige OR-leden zijn:

Wian Wijma (voorzitter)

Loulou de Vries (secretaris)

Elisa van Smeden (lid)

Elsa van Reiding (lid)

En vanuit het team nemen Felicia Hoekstra en Tamara v.d. Vliet plaats in de OR.

Voor vragen of opmerkingen kunt u één van de leden aanspreken.