Onze school

Welkom bij Daltonschool De Skâns

Mijn kind is uniek! 

Ik gun mijn kind veilig en persoonlijk onderwijs!

Samen spelen, samen werken en samen leren in een goede sfeer

is voor mijn kind belangrijk!

Ik wil mijn kind keuzevrijheid geven binnen het onderwijspakket!

Kleinschaligheid in de basisschool vind ik prettig!

Mijn kind mag meedenken over het eigen onderwijs!

Een brede ontwikkeling ten aanzien levensbeschouwing is voor

mij wenselijk!

Herkent u zich in het bovenstaande punten dan is Daltonschool de Skâns vast een geschikte school voor uw kind.

Natuurlijk kunt u via onze website niet persoonlijk ervaren hoe de sfeer, de manier van omgaan met elkaar en het onderwijs op de Skâns in de praktijk gaan.

Mocht u daarom na het bekijken van de website meer informatie willen hebben of de school eens tijdens het werken willen bekijken, dan bent u van harte welkom.

Liesette Duinstra
Schoolleider Daltonschool "de Skâns"