Onze school

Professionele schoolcultuur

Goed onderwijs krijgt vorm in de klas. Alle initiatieven die geen positief effect hebben op het leren van de leerling leiden alleen maar af, en zijn dus overbodig. Niet alleen de leerkracht is verantwoordelijk voor goed onderwijs; de kracht hiervoor komt uit het hele team. Want hoe goed de individuele docenten ook zijn, ze komen pas echt tot duurzame verbeteringen als ze samen als één sterk team opereren. Het hebben van een positief werkklimaat en de juiste veilige context zorgen er samen voor dat duurzame verbeteringen hun weg vinden binnen de school. We werken met een aantal aanpakken en methodieken om de samenwerking binnen ons team te stimuleren. Dit zijn:

1. Leerkrachtbord van Stichting leerKRACHT
2. Groepsoverstijgende overleggen 
3. Gezamenlijk analyseren van data en resultaten.