Info

Communicatie

Op de Skâns wordt gewerkt met meerdere communicatiemiddelen; Website, Facebook, Parnassys ouderportaal, Parro ouderapp, schoolmail (via Parnassys) en telefoon. Hieronder volgt een beschrijving waar de verschillende communicatiemiddelen voor gebruikt worden. Om de privacy van kinderen te beschermen wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders voor het gebruik van beeldmateriaal op diverse media.

Website (www.obsdeskans.nl)

 • Algemene informatie voor iedere bezoeker
 • Nieuwsbrief voor iedere vakantie
 • Nieuwsbrief medezeggenschapsraad
 • Nieuwsberichten vanuit facebook Skâns

Facebook ( https://www.facebook.com/ObsDeSkans/ )

 • Korte sfeerimpressies van activiteiten
 • Foto’s van activiteiten

Parnassys ouderportaal (https://ouders.parnassys.net)

 • Absenties
 • Activiteiten
 • Persoonlijke gegevens
 • Methodetoetsen
 • Rapporten
 • Gegevens eigen groep en leerkrachten

Parro

 • Korte mededelingen aan eigen groep
 • Contact met leerkracht (indien door leerkracht geactiveerd)
 • Inschrijven contactgesprekken
 • Organiseren van hulp bij activiteiten of vervoer

Mail (via Parnassys)

 • Specifieke mededelingen vanuit school/directie
 • Onderwijsinhoudelijke zaken
 • Uitnodigingen voor schoolactiviteiten

Telefoon 

 • Afmelden leerlingen door ouders/verzorgers bij ziekte etc.
 • Wanneer een kind om 8.45 uur nog niet op school is gearriveerd wordt contact opgenomen
 • Contact vanuit school met dringende persoonlijke mededelingen